Continuous Improvement

Continuous Improvement

Iedereen doet mee bij Continuous Improvement (Jay Marino)

Eigenaarschap op alle niveaus, in verbinding met elkaar blijven leren en ontwikkelen

Een vraag waarmee veel scholen worstelen is hoe op alle niveaus in een school (leerling, docent, team, leidinggevende, bestuur) door een samenhangende aanpak (parallelle processen) permanent gewerkt kan worden aan verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De aanpak volgens de principes van Continuous Improvement geeft daarop een samenhangend antwoord. Het gaat dan om het werken vanuit de intrinsieke motivatie van mensen, het stellen van duidelijke doelen, het werken aan deze doelen door samenwerking, teamwork en gedeeld leiderschap, het monitoren van voortgang, het hebben en tonen van eigenaarschap (verantwoording nemen en verantwoordelijkheid afleggen) en een implementatiestrategie gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. John Kotter. Hierbij is er sprake van parallelle processen op alle niveaus: ‘alignment’ in de terminologie van Continuous Improvement.

Dat verbeteren is een gezamenlijk proces, en heeft gevolgen voor de inrichting van het mentoraat, het functioneren van teams en secties en de schoolleiding. Activerende didactiek, coöperatieve werkvormen, het werken met professionele leergemeenschappen en verbeterteams, een gericht HRM-beleid maken hier deel van uit. Het startpunt voor Continuous Improvement ligt bij de intrinsieke motivatie van alle medewerkers: “hier staan wij voor” en “daarom willen wij deze doelen bereiken”. Een helder antwoord in de vorm van een Identiteitsbewijs biedt een scherpe focus voor het permanent werken aan verdere verbeteringen. Geen omvangrijke beleidsplannen, maar 1-paginaplannen: kort en bondig, voor iedereen betekenisvol.

Continuous Improvement is gebaseerd op toonaangevend wetenschappelijk onderzoek van the Chicago School of Research, John Hattie, Michael Fullan, Alan M. Blankstein en John Kotter. Daarnaast sluit Continuous Improvement naadloos aan bij de inzichten van Sietske Waslander m.b.t. leiderschap in het onderwijs en zijn de inzichten m.b.t. professionele leergemeenschappen erin geïncorporeerd.
In de Verenigde Staten vindt jaarlijks een aantal conferenties plaats over Continuous Improvement in het onderwijs, die georganiseerd worden door ASQ educational division (zie hiervoor www.asq.org/conferences). Dr. Jay Marino is met enige regelmaat een van de keynote speakers op deze conferenties en hij is als senior adviseur verbonden aan Expertis.

Interview

Op uitnodiging van Expertis was Dr. Jay Marino in oktober 2016 weer in Nederland voor het verzorgen van een aantal masterclasses over Continuous Improvement. Jay Marino werkt als eindverantwoordelijk schoolleider in het primair en voortgezet onderwijs in de VS. Hij richt zicht daarbij op het proces van continu verbeteren, de lerende organisatie en het leren in de 21ste eeuw.
Jennika de Graaf, adviseur bij Expertis, ontmoette Jay tussen zijn presentaties door en stelde hem een aantal vragen. In het interview gaat Jay Marino in op de kern van Continuous Improvement en zoomt hierbij in op wat hij ziet op de scholen in ons land. Daarbij maakt hij de verbinding naar het werk van Michael Fullan, John Hattie en  John Kotter. Tot slot geeft hij de scholen in Nederland nog een belangrijk advies mee.

Bekijk het interview en lees de onderbouwing hierbij, laat u inspireren!

Masterclasses in 2017

Van 27 maart 2017 tot en met 31 maart 2017 is Dr. Jay Marino op uitnodiging van Expertis Onderwijsadviseurs opnieuw in Nederland om een aantal masterclasses te verzorgen.Tijdens zijn verblijf zal Dr. Jay Marino masterclasses verzorgen op uitnodiging van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. We hebben hiervoor nog enkele dagdelen beschikbaar.

Op woensdagmiddag 29 maart 2017 organiseert Expertis een masterclass met een open inschrijving. Deze masterclass van Dr. Jay Marino staat open voor iedere belangstellende uit het onderwijs en vindt plaats in Amersfoort. Aanvangstijd: 14.00 uur en eindtijd 17.00 uur.
In deze masterclass vertelt Jay Marino hoe het lukt om de onderwijsresultaten duurzaam te verbeteren. Hij vertelt op inspirerende wijze hoe hij iedereen in de school weet te betrekken, de verbinding legt tussen alle niveaus en hoe hij gedeeld eigenaarschap en focus creëert. Hij linkt de theorie heel herkenbaar aan de praktijk van alle dag door concrete voorbeelden, foto’s en video’s. Jay Marino is iemand van de kleine stappen in een continu proces van verbetering van het onderwijs. Door zijn gedegen theoretische kennis en zijn grote praktijkervaring stelt hij iedereen in staat aansluiting te maken met het ontwikkelproces van de eigen school.
Klik hier voor meer info & opgave

Download

Download hier de flyer Eigenaarschap en Continuous Improvement

Continuous Improvement Duurzame Schoolontwikkeling

Meer informatie

Wilt u weten wat de aanpak van Continuous Improvement kan betekenen voor uw schoolorganisatie?
Neem dan contact op met Dea Knol of Brigitta Mathijssen

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Dea Knol

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06 - 166 14 283

Meer informatie