Marcel Schmeier

"Eenvoud en doen wat werkt."

Marcel Schmeier is onderwijsadviseur taal en rekenen en heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: “Werken aan onderwijskwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie.”
Marcel is bekend van het boek ‘Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor een goede les’ en zijn praktische publicaties in verschillende onderwijsvakbladen. Ook onderhoudt hij de websites onderwijsgek.nl en directeinstructie.nl. Op Twitter is Marcel actief onder de naam @Onderwijsgek

Expertise

• Directe instructie en gecertificeerd EDI-trainer
• Technisch lezen en fonemisch bewustzijn
• Begrijpend lezen
• Woordenschat
• Spelling
• Rekenen en gecijferd bewustzijn
• Klassenmanagement
• Leerlijnen
• Speciaal basisonderwijs: leer- en gedragsproblemen

Publicaties

• Een goede rekenstart voor kleuters (Praxis Bulletin, 2015)
• Nakijken: nut en noodzaak (Wij-leren.nl, 2015)
• Een goede leesstart (Praxis Bulletin, 2015)
• Leren van het Rosenthaleffect (Wij-leren.nl, 2015)
• Pictoverhalen: op weg naar leessucces (Wij-leren.nl, 2015)
• Het onderwijs wordt vaak onnodig opgeleukt (Onderwijsblad, 2015)
• Klaagcultuur in het onderwijs (Onderwijsblad, 2015)
• Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor een goede les (Boek, 2015)
• Begrijpend lezen: de kunst afkijken bij elkaar (Expertis, 2014)
• Werken met doelen en leerlijnen (JSW, 2013)
• Effectief spellingonderwijs (Expertis, 2013)
• Fonemisch bewustzijn: rijmen (Expertis, 2013)
• Fonemisch bewustzijn: woorden en zinnen (Expertis, 2013)
• Veilig Leren Lezen: vijf updates voor de leerkracht (Basisschool Management, 2013)
• Haal het beste uit de leerkracht (Basisschool Management, 2013)
• Etiketkinderen (Zembla, 2013)
• Met plezier herhaald lezen (Basisschool Management, 2012)
• Dagelijks dictee (2011) (Vakwerk, 2011)
• Tien tips, klaar voor de zomer (Onderwijsblad, 2011)
• Dikke leraren (Didaktief, 2010)

Alle artikelen zijn te downloaden vanaf onderwijsgek.nl